• Slider Image

Beleggen in goud

Beleggen in goud verstandig of niet? Eigenlijk kan de vraag niet eenvoudig worden beantwoord. Feit is dat goud in tegenstelling tot sommige andere valuta’s, in het verleden nooit helemaal waardeloos werd. Dat komt deels doordat de goudreserves in de wereld beperkt zijn en het edelmetaal altijd een zekere materiaalwaarde behoudt. Papiergeld daarentegen, kunnen centrale banken zoveel drukken als ze willen. Daar staat tegenover dat de goudprijs voortdurend in waarde stijgt en daalt. In het jaar 2013 bijvoorbeeld, fluctueerde goud tussen 1650 en 1200 dollar per ounce. Een verschil van pakweg 37 procent. Bovendien levert goud geen inkomsten in de vorm van rente of dividend op. Dat houdt in dat de opbrengst uitsluitend wordt bepaald door de stijging en daling van de goudprijs.

Waarom beleggen in goud?

Goud behoudt altijd zijn waarde. Goud was altijd een garantie voor stabiliteit en waardebehoud. Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw bijvoorbeeld, kon elke Amerikaanse dollar tegen een vaste wisselkoers worden omgeruild tegen goud. Deze als “gouden standaard” bekend staande afspraak, werd in 1944 vastgelegd in de overeenkomst van Bretton Woods en gold tientallen jaren als basis voor een goed functionerend monetair systeem in de voornaamste industrielanden. Vanaf het moment dat de afspraak verviel, heeft de prijs van goud sterk gefluctueerd.


Bij wie kan je terecht om goud te beleggen?

Met de vraag hoe goud kopen bedoelen we in eerste instantie dat u altijd dient te opteren om fysiek goud te kopen. Het belangrijk te begrijpen dat er momenteel nog altijd twee markten zijn binnen de goudwereld. Je hebt de fysiek markt en je hebt de papieren markt. Wanneer je fysiek goud koopt wil dit zeggen dat u het goud fysiek in handen of in 100% eigendom verkrijgt. Goudsmid


 

Hoe werkt beleggen in goud?

In principe zijn er twee soorten beleggers in goud:

  • speculatieve beleggers die hopen dat de prijs van goud zo hoog mogelijk stijgt.
  • en beleggers die hopen op waardebehoud van hun in goud belegd vermogen als een grote crisis het economische en financiële systeem zou treffen.

Beide kampen bedienen zich doorgaans van verschillende mogelijkheden om in goud te beleggen. Beleggers, die goud voornamelijk zien als een veilige haven, geven er de voorkeur aan om goud te kopen in de vorm van goudstaven en gouden munten, en nemen de hoge kosten van dergelijke aankopen op de koop toe. Speculatieve beleggers nemen vaak hun toevlucht tot waardepapier zoals goudcertificaten die op de beurs worden verhandeld.

Historische resultaten van beleggingen in goud

Om uit te maken of een belegging in goud verstandig is, moet u eerst enige fundamentele zaken weten over de samenstelling van de goudprijs. In principe zijn er twee factoren die een stijging of daling van de goudprijs beïnvloeden.

  • op de eerste plaats is er de fysieke vraag naar goud. Vooral in India en China zijn gouden sieraden zeer in trek. Meer dan de helft van de goudvraag in de wereld is bedoeld voor gebruik in sieraden.
  • een andere bepalende factor voor de goudprijs is speculatie op de kapitaalmarkten. Met die speculatie is ongeveer een derde van alle vraag naar goud gemoeid.

 

Meer over beleggen in Goud

Beleggen in goudBeleggen in goud? Het spaargeld op de bank brengt niets meer op. Er zijn beleggers die overwegen om te beleggen in goud. Ze geloven dat de goudprijs binnenkort weer gaat stijgen. Ook zijn er beleggers die nooit zullen investeren in goud. Het edelmetaal goud kent dus zowel voor- als tegenstanders. Waarschijnlijk worden ze het niet met elkaar eens. Is het verstandig om nu in goud te beleggen? Dat moet iedere belegger zelf bepalen. Het verleden heeft geleerd dat de goudprijs de lucht in kan schieten en kan kelderen. Een belegger moet in ieder geval weten wat de voordelen en de nadelen zijn van het beleggen in goud.Er zijn beleggers die van mening zijn dat je juist nu goud moet kopen. Het gaat economisch weer beter. De vraag naar goud neemt daarom ongetwijfeld toe, zeker in landen met een sterk opkomende economie, zoals China. Goud is een schaars product, dus de goudprijs zal bij een sterk toenemende vraag zeker stijgen.